Isolatorer för stängsel för betesmarker

  • Isolera den elektriska energin i betesstängslet.
  • Förhindrar att spänningen sprids i marken och att stängslet förlorar sin kraft.
  • Håll ledarmaterialet på önskad höjd.
  • Tillgänglig som ringisolator, bandisolator och isolator för strängar/linor.

Vad är isolatorer för betesstängsel?

Vid byggandet av ett elstängsel måste strömmen isoleras och ledas säkert genom stängslet. Isolatorer separerar strömförande ledarmaterial, t.ex. rep, strängar, band eller stängseltråd från stängselstolpen. På så sätt förhindrar de att den elektriska energin från stängslet sprids oönskat i marken.

Isolatorer säkerställer att ledarmaterialet har rätt spänning. Detta håller ledarmaterialet på önskad höjd och förhindrar att det hänger ihop. Det är viktigt med ett stabilt och spänt stängsel så att ditt djur inte kan fly. Det gör det också svårare för vilda djur att ta sig in. För att göra det möjligt att arbeta med olika ledarmaterial delas isolatorer in i ringisolatorer, tejpisolatorer och sträng- eller repisolatorer.

Med 4 frågor om rätt isolator för ditt betesstängsel

1. Vilken isolator passar ditt ledarmaterial?

På grund av sin form kan ringisolatorer användas för strängar av betesstängsel, rep av betesstängsel och smala band av betesstängsel. Bandisolatorer är isolatorer som används för betesstängselband. Isolatorer för strängar/linor är utformade för att isolera och styra smala linor och trådar.

2. Hur blir ditt betesstängsel särskilt stabilt?

Robusta isolatorer bidrar till den övergripande stabiliteten hos ditt betesstängsel. För en mer robust styrning av ledarmaterialet lämpar sig till exempel isolatorer med kontinuerligt stöd. Här är metallbiten inbäddad i isolatorns plaststöd. I motsats till ringisolatorer som kan skruvas in, skruvas bandisolatorer och sträng/repsisolatorer in i pilstången i den övre och nedre änden av isolatorn. Denna dubbla skruvförbindelse bidrar dessutom till isolatorns stabilitet.

3. Vilken isolator behöver du för hörnen på betesstängslet?

Hörnisolatorer är nödvändiga för att styra ledarmaterialet i önskad riktning. De klarar de höga dragkrafterna i hörnen.

4. Hur förhindrar du att ditt djur tuggar på isolatorn?

Vissa djur (t.ex. hästar) gillar särskilt att gnaga på trästolparna. För att se till att stängslet inte skadas under processen kan man använda distansisolatorer. På grund av den långa stammen håller dessa isolatorer ledarmaterialet på ett större avstånd från betesstolpen. Om ditt djur skulle manipulera stolpen skadas inte isolatorn och stegen.

Dina förmåner i Agrarzone-butiken

Gratis retur: Detta gäller alla paketleveranser som returneras inom 30 dagar. Du kan också returnera fraktvaror inom 30 dagar. Kostnaderna för returen med eftersändning ska dock bäras av kunden.

Ingen risk tack vare 30-dagars öppet köp: Om den köpta varan trots allt inte är rätt för dig kan du returnera produkten till oss inom 30 dagar efter leverans utan att ange några skäl. Vi kommer då att återbetala hela köpesumman.

Alla produkter uppfyller lagstadgade säkerhetsnormer: All vår jordbruksutrustning är laglig. Alla elektrifierade produkter, t.ex. stängsel eller nät för betesmarker, är säkra för människor och djur. Detta garanteras genom att de lagstadgade säkerhetsnormerna följs.

Endast produkter från välrenommerade österrikiska eller tyska tillverkare: Tack vare den höga kvaliteten är det färre fel och du behöver mindre underhållsarbete. Om du räknar på flera år sparar du pengar.