Information om batteriavfall

Anmärkning om kassering av gamla batterier

Följande meddelande gäller för slutanvändare som använder batterier eller produkter med inbyggda batterier:

Gratis retur av gamla batterier

Batterier får inte slängas med hushållsavfallet. Du är enligt lag skyldig att lämna tillbaka gamla batterier så att professionell kassering kan garanteras. Du kan lämna in använda batterier till ett kommunalt insamlingsställe eller till lokala återförsäljare. Som batteridistributör är vi även skyldiga att ta tillbaka gamla batterier, varvid vår skyldighet att ta tillbaka är begränsad till gamla batterier av den typ som vi har eller har haft som nya batterier i vårt eget sortiment. Du kan antingen lämna tillbaka gamla batterier av ovan nämnda typ till oss med tillräckligt porto eller lämna in dem kostnadsfritt direkt till vårt utsändningslager på följande adress:

Rehrl Handels GmbH
Gewerbestraße 31
5211 Lengau
Österreich

Batterisymbolernas betydelse

Batterier är märkta med symbolen för en överkorsad soptunna på hjul. Denna symbol indikerar att batterier inte får slängas med hushållsavfallet. För batterier som innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver, mer än 0,002 viktprocent kadmium eller mer än 0,004 viktprocent bly, finns det kemiska namnet på föroreningen som används under soptunnelsymbolen - "Cd" står för för kadmium står "Pb" för bly och "Hg" för kvicksilver.

abfalltonne.jpg