Ångerrätt

Vid avtal om leverans av varor har konsumenter ångerrätt i enlighet med; med förbehåll för följande.

En konsument är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som till övervägande del varken kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

Instruktioner för återkallelse

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 30 dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen är 30 dagar från den dag då du eller en tredje part som du nämnt som inte är transportören tog de sista varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Rehrl Handels GmbH, Gewerbestrasse 31, 5211 Lengau, Österrike, Tel: +43 7746 28582, e-post: info@agrarzone.com ) genom ett tydligt uttalande (t.ex. brev, e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade avbokningsformuläret, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet angående utövandet av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du säger upp det här avtalet är vi skyldiga dig alla betalningar vi har tagit emot från dig, inklusive leveranskostnader (förutom de extra kostnader som följer av att du har valt en annan leveransmetod än de har valt den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss ), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut. Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. De direkta kostnaderna för att returnera varor som på grund av sin natur inte kan skickas tillbaka till oss med vanlig post (vidarebefordran av varor), uppskattas till maximalt cirka 150 euro.

Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Uteslutning eller för tidig utgång av ångerrätten:

Ångerrätten gäller inte avtal

  • för leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller beslut av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov;
  • innehåller hälsoskydds- eller hygienprodukter om deras försegling har tagits bort efter leverans.

Exempel på uttagsformulär

(Om du vill häva avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.)

Till Rehrl Handels GmbH, Gewerbestrasse 31, 5211 Lengau, e-post: info@agrarzone.se

Jag/vi(*) återkallar härmed det avtal som jag/vi ingått om köp av följande varor (*) / tillhandahållande av följande tjänst (*)Beställt vid (*) /som mottogs den (*)


Konsumentens namn

Konsumentens adress

Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast om anmälan görs på papper).

Datum

 

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Här är formulär för avbokning som finns i PDF-filen: Formulär för avbeställning.