Generator & Strömaggregat


Generatorer & Strömaggregat | Nödgenerator för strömavbrott och "blackout"

Varför behöver du en generator?

En nödgenerator fungerar som en snabb överbryggning av flaskhalsar i elnätet och är den bästa försiktighetsåtgärden vid ett strömavbrott. Det är en betryggande känsla att veta att du har en fungerande kraftkälla i händelse av en katastrof. Särskilt känsliga elektriska apparater, som knappast klarar av ett strömavbrott, har nytta av en nödströmkälla i en nödsituation.

Mobila elgeneratorer används ofta när det behövs elektricitet långt från civilisationen. Även när du arbetar i huset eller i trädgården kan det hända att det inte finns något uttag i närheten eller att förlängningskabeln inte räcker till. Kraftgeneratorer används också allt oftare vid camping, på semestern, på fester och byggarbetsplatser.

Att köpa en generator är därför inte bara bra för att skydda elektriska apparater från strömavbrott.

Hur mycket ström behöver jag för generatorn?

Hur hög effekt din elgenerator ska ha beror på hur den ska användas. Ju högre effekt generatorn har, desto fler enheter kan anslutas.

Särskilt elförbrukare med stort energibehov, t.ex. mikrovågsugnar, byggmaskiner eller gräsklippare, behöver en kraftfull generator.

Om du bara vill ansluta en dator då och då behöver du inte ha särskilt hög effekt, men du bör vara uppmärksam på att strömmen är konstant utan spänningsfluktuationer.

4 frågor för att hitta rätt generator

1. I vilka situationer vill jag använda generatorn?

För att avgöra vilka apparater du verkligen vill använda, föreställ dig den situation där du vill använda generatorn. Om du till exempel vill använda den i trädgården ska du bestämma exakt vilka enskilda konsumenter du vill använda den för.

Tänk på vad du verkligen behöver generatorn till och vilka elektriska apparater du vill använda i kombination.

2. Vilka brukare vill jag driva med kraftgeneratorn?

Känsliga konsumenter: Särskilt känsliga elektriska apparater, t.ex. bärbara datorer, mobiltelefoner, musiksystem eller mätinstrument, kräver vanligtvis inte hög effekt, utan "ren" energi utan stora fluktuationer. Därför rekommenderar vi en invertergenerator. Modern inverterteknik omvandlar likström till växelström och genererar en konstant ström utan stora spänningsfluktuationer. Med alla andra kraftgeneratorer finns det en risk för skador på känsliga elektriska apparater.

Ohmska belastningar: Ohmska belastningar omvandlar el direkt till en annan form av energi, t.ex. värme eller ljus. Det gäller t.ex. glödlampor, spisplattor, elektriska värmare och liknande apparater. Se hur mycket effekt du behöver för din konsument (till exempel 800 watt). Som riktlinje kan du utgå från ytterligare en fjärdedel, som du lägger till. I det här exemplet är du alltså på 1000 watt. Om du vill använda flera ohmska belastningar samtidigt, lägg till effekten och sedan ytterligare en fjärdedel.

Induktiva belastningar: Alla elverktyg och motordrivna apparater hör till denna grupp, t.ex. tvättmaskiner, borrmaskiner, gräsklippare och många fler. Vid start krävs tre till sex gånger den nominella effekten som startström, och under drift är det endast cirka 70 % av den tillförda effekten som faktiskt levereras på grund av energiförluster i spolningen. Detta innebär att om du vill driva en induktiv förbrukare med 500 watt bör din generator kunna leverera minst 3000 watt (6 x 500 watt). Äldre enheter kräver upp till tio gånger mer ström vid start, så lägg till lite mer för att vara på den säkra sidan.

3. Vad vill jag använda generatorn till?

Diesel- och bensingeneratorer är de vanligaste generatorerna som köps och används. Erfarenheten har visat att en dieselgenerator kräver lite bränsle, har en hög körsträcka och behöver sällan underhållas. På grund av dessa egenskaper används dieselgeneratorer främst på byggarbetsplatser.

Bensingeneratorer är dock vanligtvis billigare att köpa än dieselgeneratorer, mobila och vanligtvis tystare än dieselgeneratorer med jämförbara prestanda. Eftersom bränslet kostar mer är de dock dyrare att förbruka.

Det finns också generatorer som drivs med gas eller solkraft, samt särskilda PTO-generatorer som ansluts direkt till traktorn.

4. Vilka egenskaper bör en bra generator ha?

En bra elgenerator är bekväm och säker att använda. Den har tillräcklig effekt, även om flera elförbrukare används samtidigt. Endast tillräcklig kraft garanterar ett obegränsat flöde av elektricitet. Även körsträckan bör beaktas när du köper en generator. Köp en generator som kan kompensera ett strömavbrott i många timmar i sträck.

Låg förbrukning och en acceptabel ljudnivå är också beslutskriterier för många köpare.

Dina förmåner i Agrarzone-butiken

Gratis retur: Detta gäller alla paketleveranser som returneras inom 30 dagar. Du kan också returnera fraktvaror inom 30 dagar. Kostnaderna för returen med eftersändning ska dock bäras av kunden.

Ingen risk tack vare 30-dagars öppet köp: Om den köpta produkten trots allt inte är rätt för dig kan du returnera enheten till oss inom 30 dagar efter leverans utan att ange några skäl. Vi kommer då att återbetala hela köpesumman.

Alla produkter uppfyller de lagstadgade säkerhetsnormerna: All vår jordbruksutrustning testas av lagstiftaren. Därför garanteras överensstämmelse med lagstadgade säkerhetsnormer.