Korrekt jordad för perfekt funktion av betesstängsel

Korrekt jordning är viktigt för att ett stängsel för betesmarker och elstängsel ska fungera. Här hittar du ett omfattande utbud av jordningstillbehör för ditt elstängsel.

Experttips om jordning av stängsel på betesmarker:

  • Kör alltid markstängerna i fuktig jord.
  • Håll ett avstånd på 3 meter mellan de enskilda jordstängerna.
  • Använd galvaniserade jordstänger. Rost har en isolerande effekt och förhindrar att spänningen återförs till enheten.
  • Var noga med att installera underjordiska kablar i en plastledning för att förhindra att kabeln skadas.

Om du har några frågor om jordning kan du kontakta vår specialiserade personal.