Borste & Rengöringsmaskin för kor billigt på nätet

För att få en hög mjölkavkastning är det viktigt att kon mår bra. En koborste tar inte bara hand om kossans päls, utan stimulerar också effektivt hudens ämnesomsättning och blodcirkulation. På så sätt kan du öka välbefinnandet hos dina mjölkkor med hjälp av en koborste, vilket ger följande fördel: en glad ko producerar mer och bättre mjölk. Tack vare en ko-borste kan man alltså göra mer vinst inom mejeriindustrin.

Med en koborste kan du...

...öka din besättnings välbefinnande och hälsa och minimerar skador.
...få dina kor rengjorda och masserade automatiskt.
...genererar mer pengar till din gård.

På den här sidan får du veta hur en koborste kan öka dina kor och hur du kan välja rätt koborste och på så sätt göra mer vinst varje månad. Vi ger dig här all viktig information, i huvudsak sammanfattad, som du kan använda för att köpa den bästa ko-borsten för din besättning:

 1. Vad behöver du en koborste till?
 2. Fördelar med en koborste
 3. Det här är vad du bör tänka på när du köper en bra borste.
 4. Vilken borste är rätt för mig?
 5. Rätt läge: Var monterar jag koborsten?
 6. Kan jag också använda en koborste till andra djur?

1. Vad behöver du en koborste till?

Kroppsvården av en ko är särskilt viktig eftersom kor har ett naturligt behov av att klia sig själva. För att hjälpa korna med detta får dem en borste eller rengöringsmaskin. I genomsnitt tillbringar korna 15 minuter per dag med att använda sådana borstar eller rengöringsmaskiner.

Om du inte har en skötselmaskin där dina kor kan klias och masseras i stor utsträckning, kommer din hjord att använda sig av andra klösmöjligheter i form av stalltillbehör som tråg, väggar, stolpar eller i betesmarken, buskar, träd osv. Detta kan i sin tur leda till kostsamma skador.

Med en koborste kan dina kor självständigt rengöra och snygga till sin päls från parasiter och smuts. Denna extra komfort för korna har en positiv effekt på deras välbefinnande och hälsa. En glad ko ger en högre mjölkavkastning, vilket i sin tur är positivt för din plånbok. Du kan alltså öka månadsinkomsten i mejeribranschen med en rengöringsmaskin.

2. Fördelar med en koborste:

När du jämför kostnaden för en koborste med de många fördelar som följer med den kommer du snabbt att se att den är väl värd att köpa. En koborste har många fördelar för din besättning och för mjölkproduktionen som:

Minimera risken för skador: Om korna kliar sig på vassa eller spetsiga föremål, leder det ofta till skador. Om korna kliar sig på en rengöringsmaskin för kor kan de inte skada sig lika snabbt. På så sätt slipper du dyra mediciner och besök hos veterinären.

Mindre stillestånd i produktionen: Skador leder till produktionsbortfall och tar din värdefulla tid i anspråk. Med en maskin som tillfredsställer korna med deras naturliga behov av klåda och klösande sparar du tid och kan fortsätta din produktion utan driftstopp.

Undvik skador i ladugården: Utan en borste hittar korna gärna en annan favoritplats i ladugården för att klia och skrubba. Denna plats används sedan av alla andra medlemmar i flocken för att klia sig. Detta leder till dyra reparationskostnader och eventuella skador och säkerhetsrisker.

Förorenat dricksvatten: Om korna gnider sig mot drickskålen eller vattentråget kommer nötningen in i dricksvattnet. På grund av föroreningen av dricksvattnet tar korna upp mindre vatten, vilket har en negativ inverkan på foderintaget och mjölkavkastningen.

Generera mer pengar: Borstning stimulerar koens ämnesomsättning och förbättrar blodtillförseln till huden. Koens matsmältning stöds, vilket i sin tur ökar mängden mjölk som produceras av många djur. Koborsten bidrar alltså bevisligen till att öka produktiviteten och därmed månadsvinsten.

Automatisk pälsvård: Genom att ofta skrapa och skrubba med en borste kan dina kor självständigt befria sig från all smuts, damm, parasiter etc. Med en koborste får du automatiskt en ren, slät och välvårdad hud och det underlättar din dagliga pälsvård.

Hälsosamt för korna: En borstning av korna har en positiv effekt på besättningens hälsa, eftersom risken för spetälska i ladugården kan minskas med regelbunden pälsvård. Infektionen med andra parasiter minskas också genom att man kliar och skrubbar sig ordentligt.

3. Det här bör du tänka på när du köper en koborste:

Innan du bestämmer dig för en borste i vår Agrarzone-butik bör du göra några överväganden. Användningsplats och skydd - Det finns några kriterier som du bör ta hänsyn till när du köper en bra koborste:

 • Drift: Det finns elektriska koborstar och mekaniska koborstar. En mekanisk koborste är särskilt energisnål och billig i inköp. En elektrisk koborste däremot tillfredsställer bättre kossornas behov av att klia sig. Tack vare den stora roterande borstningen och massagen får huden bättre blodtillförsel och ämnesomsättningen stimuleras.
 •  
 • Holistisk pälsvård: Kor föredrar att skrubba huvudet, halsen och ryggen. För optimal pälsvård bör en koskborste få god tillgång till dessa viktiga kroppsdelar. En koborste med två borststrån täcker alla viktiga kroppsdelar och är därför oftast att föredra.
 •  
 • Ersättningsborste: Med ca 60 kor per ko-borste räcker en ko-borste i genomsnitt 4-5 år. Det är bäst att innan du köper en koborste kontrollera att det finns en ersättningsborste och att den kan bytas ut enkelt och utan problem.
 •  
 • Spara energi: Om du väljer en elektrisk koborste, välj en energisparande modell med automatisk avstängning. Detta sparar energi när ko-borsten inte används.
 •  
 • Användningsområde: Många borstar kan installeras antingen i en boskapsstall på väggar, tak, på golvet eller utomhus. Du bör i alla fall anpassa borsten till de lokala förhållandena. Borsten behöver tillräckligt med utrymme, en stabil montering och eventuellt en strömförsörjning. Om du monterar koborsten utomhus ska du följa tillverkarens anvisningar: Passar borsten för utomhusbruk? Uppfyller borsten den erforderliga IP-skyddsklassen?
 •  
 • Djurens välbefinnande: En bra koborste ska borsta och vårda kossans päls på så många ställen som möjligt utan att skada kon. För att skydda dina kor och undvika skador bör du när du köper en elektrisk koborste se till att den uppfyller olika säkerhetsaspekter, t.ex. en automatisk avstängning om kossans svans trasslar in sig i borsten. Dessutom ska koborsten följa tillverkarens anvisningar (t.ex. längden på svanshåren).

4. Vilken borste är rätt för mig?

Förutom boskapsstall, betesstängsel, fodertråg för boskap hör en rengöringsmaskin för kor till varje boskapsskötsel. Det finns olika ko-borstar på marknaden. Det är viktigt att hitta den bästa borsten för dina behov och syften. Först och främst bör du anpassa borsten till din ladugård och till de lokala förhållandena, eftersom varje rengöringsmaskin för kor behöver tillräckligt med utrymme, ett stabilt fäste och, om den är eldriven, en strömförsörjning.

Dessa koborstar finns:

 • Koborste med 1 borste: HappyCow Uno
 • Koborste med 2 borstar: HappyCow Duo
 • Fri-svingande ko-borste: HappyCow Swing, HappyCow MiniSwing, HappyCow MaxiSwing
 • Mekanisk koborste: Kerbl boskapsborste EuroFarm, Kerbl boskapsborste Texas, skrapborste halvrunda, currykam, skrapmatta.

Fördelar med mekanisk koborste - elektrisk borste:

 • Mekanisk kosborste: energibesparande, billig, lätt att underhålla, ingen strömförsörjning nödvändig, lägre skaderisk jämfört med elektriska kosborstar.
 • Elektrisk koborste: grundlig rengöring av pälsen, mer populär bland korna, bättre tillfredsställelse av behovet av att skrapa, optimal blodcirkulation i huden och stimulering av ämnesomsättningen, högre mjölkavkastning hos korna.

Rätt borste för ditt stall:

Koborste för stora ladugårdar med mycket utrymme: HappyCow Duo är en maskin med två koborstar i horisontellt och vertikalt läge och är optimal för ladugårdar med mycket utrymme. Den 2-borstade skötselmaskinen erbjuder en behaglig helkroppsmassage och pälsvård för dina kor.

Ko-borste för små ladugårdar med litet utrymme: För mindre ladugårdar är ko-tvättmaskinen HappyCow Swing & HappyCow MaxiSwing optimal. Den speciella placeringen av borsten i en vertikal, svängande form är särskilt utrymmesbesparande och underlättar rengöringen av pälsen från huvudet till baken.

Koborste för friboxar: I friboxar har HappyCow Uno-koborsten visat sig vara väl lämpad för många uppfödare. Ko-borsten startas självständigt av korna genom att de lyfter borsten något med hjälp av en automatisk styrning och ökar kornas välbefinnande enormt.

Koborste för små lantbruksdjur: HappyCow MiniSwing-borsten är lämplig för kalvar från 3 månader och vuxna getter. Den helautomatiska skrapborsten vänder sig i alla riktningar och nästan alla vinklar. Den vertikalt oscillerande borsten når nästan alla delar av kroppen, särskilt huvudet och rumpan rengörs noggrant.

Koborste utan elektricitet: En mekanisk ko borste för väggen eller en ko borste med två borstar har fördelen att det inte behövs någon extern strömförsörjning. Borstning med en kojaktborste stimulerar och stimulerar blodcirkulationen. Genom att klia sig rengör korna sig själva och befriar sig från parasiter, lavar och kvalster. En koborste utan elektricitet är också lämplig för andra djur, t.ex. hästar, getter, ponnyer, alpackor osv.

5. Rätt plats: Var monterar jag koborsten?

Ett optimalt val av plats för ko-borsten är särskilt viktigt, för om du placerar ko-borsten på fel plats kommer dina kor inte att använda den:

 • Den optimala platsen för installation av borsthållaren är en övergång till en annan gångväg eller till och med till en lekplats utomhus.
 •  
 • När du monterar rengöringsborsten för kor ska du se till att det finns tillräckligt med utrymme så att inga kor kan trängas.
 •  
 • För att inte skapa oro i ladugården bör kor med lägre rang kunna flytta sig snabbt bort från borstningen (om en ko med högre rang vill klia sig).
 •  
 • Helst ska golvet vara stabilt och grovt så att korna har ett fast fotfäste när de borstar och inte kan glida iväg
 • .
 • Observera dina egna nötkreaturs skänkelhöjd och tillverkarens specifikationer så att borstborsten kan fungera korrekt.
 •  
 • När du använder en eldriven koborste ska det finnas en strömkälla i närheten. Korna får inte ha tillgång till strömförsörjningen eller uttaget.
 •  
 • Kraftkablarna bör också vara utom räckhåll för korna och skyddade från bett och sparkar.

6. Kan jag använda en koborste även för andra djur?

Elektriska koborstar är inte lämpliga för andra lantbruksdjur och husdjur som hästar, ponnyer, grisar, alpackor etc., eftersom risken för att långa svansar eller pälsar ska fastna i de elektriska modellerna är för stor.

Om du också vill använda koborsten till andra djur är en mekanisk borste utan elektrisk drivning bäst lämpad, t.ex. Kerbl Cattle Brush EuroFarm, Kerbl Cattle Brush Texas, currykam, rengöringsborste eller en halvrunda klöseborste. En klösmatta är också populär för hästar och boskap.

I specialbutiker finns det också borstar för hästar, ponnyer, alpackor osv. som är speciellt anpassade till djurarten och med vilka du kan sköta ditt djur på ett sätt som är lämpligt för dess art.

Dina förmåner i Agrarzone-butiken:

Gratis retur: Detta gäller alla paketförsändelser som returneras inom 30 dagar. Du kan också returnera fraktförsända varor inom 30 dagar. Kostnaderna för returen med eftersändning ska dock bäras av kunden.

Ingen risk tack vare 30-dagars öppet köp: Om den köpta produkten trots allt inte är rätt för dig kan du returnera varan till oss inom 30 dagar efter leverans utan att ange någon anledning. Vi kommer då att återbetala hela köpesumman.

Snabb leverans: Leveranstiden till Sverige är 3-4 dagar.