info@agrarzone.com Mån.-Tors. 8 - 17 | Fre. 8 - 12

  15 års erfarenhet | över 500 000 nöjda kunder

  30 dagars returrätt

Andningsskydd


Filter

Beställ andningsmask online på Agrarzone

Med en skyddsmask skyddar du dig själv och din omgivning effektivt mot fint damm, gaser, syror och patogener som virus. Oavsett om det handlar om munskyddsmask eller FFP1, FFP2 eller FFP3 andningsskydd: är en del av den personliga skyddsutrustningen för arbete och miljöer som kan belasta andningsvägarna.

Dessa skyddsmasker finns tillgängliga:

Masker för engångsbruk: (även MNS, munskyddsmask eller mun-nässkydd) skyddar effektivt mot fint damm, grovt damm, aerosol av lågtoxiska ämnen, rök etc., är särskilt lätta och har hög komfort. Synfältet är särskilt bra jämfört med hel- och halvmasker.

Halvmasker: Dessa omfattar FFP-andningsskydd, som kan delas in i följande klasser , och kan särskiljas. Halvmaskerna skyddar hela mun- och näsområdet och har ett inbyggt filtersystem som så långt som möjligt avskiljer ångor (t.ex. från färg eller kemikalier) och damm. Andningsskydd i klasserna FFP1, FFP2 och FFP3 skiljer sig åt genom sin permeabilitet (läckage). Detta bestäms av öppningarna på de ställen där skyddsmasken inte sitter exakt på ansiktet och av filtermaterialets genomsläpplighet. Halvmasker är betydligt lättare än helmasker, men har inte lika klart synfält som engångsmasker.

Helmasker: Helmasker består av en kombination av andnings- och ansiktsskydd och täcker även ögonområdet. Helmasker är inte lika bekväma som engångsmasker och halvmasker, men de har bättre täthet och därmed bättre skydd. Helmasker kan användas effektivt även med mycket giftiga eller mycket giftiga ämnen.

Munskyddsmask, FFP andningsskydd och full ansiktsmask köp på Agrarzone

På Agrarzone hittar du ett brett utbud av skyddsmasker av hög kvalitet. Våra skyddsmasker skyddar dig och din omgivning effektivt i alla situationer, oavsett om det gäller semester i områden med höga luftföroreningar eller som skydd mot smittsamma sjukdomar. Du kan köpa dessa andningsskydd på Agrarzone:

(även näs- och munskydd eller kirurgisk mask): Optimal om du är sjuk och vill skydda din omgivning. Näs-till-mun-skyddet förhindrar att sjukdomar sprids genom nysningar eller hosta. Nässkyddsmaskerna skyddar dock inte mot din egen infektion och måste kasseras efter varje användning.

Masker för fint damm i skyddsklass FFP1 lämpar sig för miljöer där endast giftfritt damm förekommer. FFP1-andningsmaskinen filtrerar minst 80 % av partiklarna och kan användas flera gånger. Andningsmaskinen är inte effektiv mot virus och bakterier.

: Skyddsmasker i skyddsklass FFP2 skyddar mot luftburna smittämnen, virus (t.ex. coronavirus, influensa, influensa etc.) och skadligt damm, rök och aerosol. FFP2-skyddsmasken filtrerar minst 94 % av luftburna partiklar och kan användas flera gånger.

Andningsskydd FFP3 ger ett tillförlitligt skydd mot luftburna smittämnen, virus (t.ex. coronavirus, influensa, influensa etc.), giftigt och skadligt damm, rök och aerosol. Masker i denna klass filtrerar minst 99,5 % av partiklarna och kan användas flera gånger.

Hitta rätt andningsskydd med 6 frågor

1. Är du själv sjuk av ett virus (t.ex. influensa, coronavirus, influensa) och vill du skydda din omgivning?

Om du är sjuk i coronavirus, influensa eller influensa själv är det bäst att skydda din omgivning med en (även kirurgisk mask). Mun-nässkyddet skyddar mot att sprida sjukdomen genom nysningar eller hosta. En mun-näsa-mask hjälper dig också att undvika att ta i ansiktet och därmed släppa ut bakterier i omgivningen genom att röra vid föremål. Munmasken ska kasseras efter varje användning. Dessutom kan du med hjälp av och undvika att sprida farliga bakterier till andra rumskamrater hemma. Som ett alternativ till ansiktsmask kan också ge ett effektivt skydd.

Munskyddsmask på Agrarzone:

2. och om du arbetar inom den sociala sektorn, t.ex. på ett sjukhus eller vårdhem?

Också på sjukvårdsinrättningar under operationer eller inom intensivvården skyddar den klassiska (även kirurgisk mask), och effektivt skydda patienterna från droppinfektion och överföring av bakterier från sjukvårdspersonal. Även på vårdhem använder vårdpersonalen ansiktsmask vid behov för att skydda de äldre invånarna i samband med en smittvåg.

3. Utsätts du regelbundet för giftfritt damm, t.ex. vid träarbete, jordbruk eller städning?

För verksamheter där du utsätts för icke-toxiskt damm (t.ex. arbete med cement, trä, gips, pollen, socker, cellulosa osv. är tillräckligt. Skyddsmasken filtrerar minst 80 % av partiklarna och skyddar särskilt vid följande aktiviteter: Rengöringsarbete med damm, jordbruk (spannmål, mjöl, hö), slipning, borrning och skärning av järn, rost, murverk eller för allergiker mot pollenallergi. Förutom andningsskyddsmasken FFP1 a rekommenderas till exempel för arbete inom jord- och skogsbruk, eftersom den också skyddar huvudet och ögonen mot damm och värme.

Beställandningsskyddsmask FFP1 online på Agrarzone: , , .

4. Vill du skydda dig mot virusinfektioner (t.ex. coronavirus, influensa etc.)?

I regel ger en välsydd FFP2-mask med fint damm tillräckligt skydd mot luftburna smittämnen och virus, t.ex. influensa, influensa eller coronavirus. Skyddsmasken filtrerar minst 94 % av partiklarna i luften. Köp

andningsmask FFP2 online: , .

5. och om du regelbundet utsätts för giftigt damm eller rök?

Även då är effektiv, eftersom den skyddar mot skadligt damm, rök och aerosol. FFP2-skyddsmasken är särskilt effektiv vid slipning, skärning och borrning av cement, färg, stål och rost, svetsning av konstruktionsstål och zink samt vid hantering av mögel och bakterier. Förutom en andningsmask rekommenderas för arbete inom jord- och skogsbruk, eftersom den också skyddar huvudet och ögonen mot damm och värme.

6. Har du regelbunden kontakt med smittade personer eller utsätts du regelbundet för giftigt och skadligt damm, rök eller gas?

Då ska du alltid använda ansiktsmask FFP3. Enligt Robert Koch-institutet ger FFP3-masken ett tillförlitligt skydd mot luftburna smittämnen och virus (t.ex. coronavirus, influensa, influensa). Masker i denna klass filtrerar minst 99,5 % av partiklarna. FFP3-andningsmaskinen har också visat sig ge ett effektivt skydd mot giftigt och skadligt damm, rök och aerosoler som förekommer inom metall- och kemiindustrin. För att skydda huvudet och ögonen rekommenderas det att du dessutom använder en ansiktskombination.Hitta

RespiratorFFP3 på Agrarzone:

Dessa tillbehör är användbara utöver skyddsmaskerna.

En ansiktskombination med pannskydd har visat sig skydda huvudet och ögonen och är den perfekta följeslagaren om du regelbundet utsätts för damm, värme och flygande delar samt färg- och smutsstänk (rengöringsarbete), t.ex. inom jord- och skogsbruk.

: Ett ansikts- och hörselskydd är lämpligt för dammiga eller bullriga miljöer där ansiktet och öronen behöver skyddas, men där en hjälm inte behövs, t.ex. inom jordbruk eller skogsbruk.

: Desinfektionsmedel hjälper till att effektivt bryta infektionskedjan. Förutom inom sjukvården bör desinfektionsmedel även användas i hemmet när en familjemedlem eller hushållsmedlem lider av en mycket smittsam infektion. Även om smittorisken är särskilt hög hos kontaktpersoner till sjuka personer, eftersom de är försvagade i sitt försvar t.ex. på grund av sjukdom, immunförsvar eller kemoterapi, är det viktigt att desinficera händerna regelbundet.

: Engångshandskar skyddar personen som bär dem och är effektiva när det gäller att hålla bakterier och smuts borta. Engångshandskar hjälper också till att undvika att ta med sig farliga virus hem och minimerar risken för att smitta familjemedlemmar och sprida virus

Regelbunden handtvätt har visat sig hjälpa till att döda bakterier. Under influensasäsongen rekommenderas att tvätta händerna med en hudvänlig handtvål i minst 30 sekunder flera gånger om dagen.

: De första tecknen på många infektionssjukdomar är ökad kroppstemperatur och feber. För att skydda dig själv som en försiktighetsåtgärd under en influensasäsong bör du hålla koll på din kroppstemperatur när du känner dig frisk.

Dina fördelar i Agrarzone butiken

Gratis retur: Detta gäller alla paketförsändelser som returneras inom 30 dagar. Du kan också returnera fraktvaror inom 30 dagar. Kostnaderna för returen med expediering ska dock betalas av kunden.

Ingen risk tack vare 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti: Om den köpta produkten trots allt inte är rätt för dig kan du returnera den till oss inom 30 dagar efter leverans utan att ange någon anledning. Vi kommer då att återbetala hela köpesumman. Gäller endast oöppnade förpackningar!