Köp ensilagefilm, ensilageplåt och skyddsnät för ensilage på nätet

Optimal ensilagetäckning är särskilt viktigt för att få ett ensilage av högsta kvalitet.

Här hittar du allt du behöver för bästa ensilage, från ensilagefilm till skyddsgaller för ensilage och sandpåsar för ensilage.

Vad är ensilagefilm?

Ensilagefilm är en mycket stark och stabil film som är avsedd för utomhusbruk under minst 12 månader. Plastöverdragsfolien av polyeten tillverkas normalt på extruder i en så kallad blåsgjutningsprocess.

Det avgörande kriteriet vid köp av ensilagefilm är inte bara filmtjockleken. Viktiga egenskaper hos en bra ensilagefilm är syregenomsläpplighet, riv- och punkteringsbeständighet. Dessa egenskaper bestäms av de råvaror som används och av produktionsprocessen. Det kan alltså lätt hända att en tunnare ensilagefilm har bättre egenskaper än en tjockare film.

Vad kan ensilagefilm användas till?

Ensilagefilm används främst inom jordbrukssektorn. Syftet är att skydda ensilage (majsensilage, majsensilage, gräsensilage). Ensilagefilmer bibehåller kvaliteten på ensilage i fodersilos eller körsilos. Ensilagefolien bildar en syrebarriär och säkerställer därmed att ensilaget bevaras i flera månader. Dessutom skyddar ensilagefilmen det värdefulla fodermedlet från vilda djur, UV-strålning och andra väderförhållanden. Ensilage används främst som djurfoder för mjölkkor, nötkreatur, hästar och andra lantbruksdjur.

Ensilagefilm används dock inte bara för att täcka silos. Ensilagefolier används ofta för andra ändamål på grund av sina tekniska egenskaper, t.ex. som byggfolier på byggarbetsplatser för att skydda gropar och andra öppningar från vatteninträngning. De skyddar känsliga material (byggmaterial) från vind och fukt. Jordbruksfilm används också som silotäcke av biogasanläggningsoperatörer. I vissa fall skyddas och förseglas även höga silos med våra högkvalitativa siloplaner.

Dessutom används täckfilmer även för mindre byggarbetsplatser i privat bruk. Oavsett om du anlägger en ny trädgård, täcker poolen/dammen med poolfolie eller skyddar dina möbler, trähögar med mera, kommer täckfolien att stoppa all fukt. Även när trädgårdsarbete används som mulchfilm underlättar det odling av grönsaker och frukt.

Täck ensilage på rätt sätt i 5 steg

Lufttät täckning av ensilage: Professionell användning möjliggör högkvalitativt foder.

 1. I början av varje ensileringsprocess är det viktigt att placera grödan snyggt i fodersilon. För att säkerställa optimalt skydd och lämplig tätning vid silons sidokanter läggs sidoväggsfilmen ut längs silons sidoväggar. Filmen på sidoväggarna ska nå 1 meter in i fodersilon i botten och kunna lindas runt 1 meter över toppen av fodersilaget. Detta förhindrar effektivt hörnförluster.
   
 2. Efter att grödan har tagits in ska ett tråg göras i ensilaget längs siloväggen innan sidoväggsfilmen körs in. Det är här som sandsäckarna senare ska placeras för att få optimal tyngd.
   
 3. Innan den egentliga silotäckningsfilmen appliceras rekommenderas en underlagsfilm (även kallad sugfilm) för varje typ av ensilage. Underlagsfilmer med en tjocklek på 40 μm är elastiska och pressas så att säga mot fodret genom vidhäftningskrafter. Den absorberande filmen gör att mycket lite luft stängs in under ensilagefilmen. På denna underlagsfilm läggs sedan ensilagefolien.
   
 4. En ny utveckling är speciella ensilagefilmer där ensilagefilmen kombineras med en underlagsfilm. Det här systemet sparar inte bara materialkostnader utan även arbetskostnader, eftersom endast en film behöver läggas ut. Detta är särskilt fördelaktigt i blåsigt väder.
   
 5. Efter att ha lagt ut filmen kan du använda våra siloskyddsgaller för att skydda fodersilon från skador, till exempel från vilda djur eller miljöpåverkan.
   
 6. Slutligen ska du tynga ner silogallret med sandsäckar. Silosandsäckar är det enklaste och samtidigt bästa sättet att fästa och tynga silofilen.

Dina förmåner i Agrarzone-butiken

Gratis retur: Detta gäller alla paketleveranser som returneras inom 30 dagar. Du kan också returnera fraktvaror inom 30 dagar. Kunden är dock ansvarig för kostnaderna för returen med efterföljande frakt.

Ingen risk tack vare 30-dagars öppet köp: Om den köpta produkten trots allt inte är rätt för dig kan du returnera varan till oss inom 30 dagar efter leverans utan att ange någon anledning. Vi kommer då att återbetala hela köpesumman.

Alla produkter uppfyller de lagstadgade säkerhetsnormerna: All vår jordbruksutrustning har testats av lagstiftaren. Detta garanteras genom att de lagstadgade säkerhetsnormerna följs.