Köp förstklassigt ekologiskt boskapsfoder online på Agrarzone

Vårt artanpassade och hälsosamma ekologiska foder för nötkreatur är det optimala basfodret för kalvar, nötkreatur och kor. Vårt ekologiska foder för nötkreatur är tillverkat av råvaror av högsta kvalitet från regionen och är en hörnsten för bästa mjölk- och köttkvalitet.

Vårt artanpassade och välsmakande ekologiska foder för nötkreatur har utvecklats av experter och har använts framgångsrikt av jordbrukare, mjölkbönder och uppfödare i många år. Vårt rika ekologiska foder för nötkreatur imponerar med sin enastående kvalitet och naturlighet, vilket passar varje ko. Den höga foderkvaliteten garanteras av råvaror av högsta kvalitet och stränga kontroller. Genom att endast förädla råvaror från regionen kan transportsträckorna hållas korta och det regionala jordbruket stärkas.

Beroende på om det handlar om kalvuppfödning, mjölkboskapsuppfödning eller gödning av nötkreatur finns det olika aspekter att ta hänsyn till när man utfodrar djuren. På den här sidan vill vi ge dig praktiska tips om utfodring och skötsel av kalvar, mjölkkor och nötkreatur. Vi ger dig också gärna råd om val av rätt ekologiskt foder för nötkreatur eller om du vill sätta ihop en egen blandning för djur som väger 800 kg eller mer. Vårt foder för lantbruksdjur finns som en enskild påse på 25-30 kg eller som en pall på 800 kg. För större kvantiteter ger vi dig gärna ett individuellt erbjudande!

Översikt över den här sidan:

 1. Utfodring av nötkreatur och kalvar med ekologiskt foder från Österrike
 2. Ekologiskt kalvfoder - tips för sund kalvuppfödning
 3. Ekologiskt foder för mjölkkor:
 4. - Tips för optimal utfodring av ekologiska mjölkkor
 5. - Hur du ökar din mjölkavkastning
 6. - Vad du behöver veta om ekologisk mjölkproduktion
 7. Ekologiskt foder för gödning av nötkreatur - tips för optimal ekologisk utfodring av nötkreatur för gödning av nötkreatur
 8. Hjälpmedel för ekologisk boskapsuppfödning

1. Utfodring av nötkreatur och kalvar med ekologiskt foder från Österrike.

Hos Agrarzone får du ekologiskt foder av högsta kvalitet för kalvar, mjölkkor och gödning av nötkreatur. Alla råvaror till våra foderblandningar för nötkreatur odlas i regionen. Det är särskilt viktigt att jordbrukarna i regionen bedriver ett ansvarsfullt jordbruk och att det inte finns några långa transportvägar för att säkerställa kvalitet och hållbarhet i foderproduktionen. Strikta kvalitetskontroller säkerställer att våra foderblandningar håller en jämn och god kvalitet. På så sätt håller du dina djur friska och din verksamhet framgångsrik!

Göweil Mühle - BIO foderblandningsfabrik och BIO-kvarn

Göweil producerar ekologiskt boskapsfoder av hög kvalitet och är känt för sitt högkvalitativa premiumfoder.

Göweils premiummärke Göweils foder för nötkreatur produceras enligt de senaste rönen och strikta riktlinjer. Det ekologiska fodret för nötkreatur produceras i Oberösterreich i företagets egen kvarn enligt standarden "Bio Austria Futter" (riktlinjer från Österrikes ekologiska förening). Med Göweils djurfoder kan du och dina djur alltid vara säkra på att du inte lämnar utfodringen åt slumpen.

 • Högkvalitativt foder enligt de senaste rönen och strikta riktlinjer.
 • Decennier av erfarenhet sedan 1952
 • Ekologiskt premiumfoder som är certifierat enligt standarden "Bio Austria Futter".

Hos Agrarzone hittar du ett högkvalitativt urval av kraftfoder för kalvar, mjölkkor och gödning av nötkreatur. Göweils ekologiska foder för mjölkkor och kalvar är certifierat ekologiskt och passar perfekt för din ekologiska gård. På begäran skickar vi gärna ett ekologiskt certifikat för din gård.

2. ekologiskt kalvfoder - tips för hälsosam kalvuppfödning

Tipp 1: Kärnmjölk

Om en kalv blir en vanlig mjölkko eller en produktiv högpresterande ko avgörs redan under de första levnadsveckorna eller, om inte, omedelbart efter födseln. Kvaliteten och mängden Kärnmjölk som den nyfödda kalven dricker omedelbart efter födseln är avgörande. Vad är Kärnmjölk? Kärnmjölk är mjölk som mjölkas av moderkon strax efter kalvens födelse. Kalvarna har redan några timmar efter födseln brutit ner de flesta av sina immunförsvarssubstanser. En stor mängd Kärnmjölk säkerställer att den unga kalven är optimalt försörjd efter födseln, eftersom Kärnmjölk är rik på vitaminer, protein, mineraler, enzymer, aminosyror och antikroppar.

Receptet för framgång är: ge din nyfödda kalv så mycket Kärnmjölk som möjligt (minst 2 liter) direkt efter kalvning och främja på så sätt hälsan och den fysiska prestandan hos din framtida mjölkko eller nötboskap!

Tips 2: Mjölkersättning

Mjölkprotein och mjölkpulver av hög kvalitet för kalvar gör det möjligt för kalvens organ att utvecklas optimalt och djurets cellmetabolism påverkas positivt under de kommande åren.

Tips 3: Intensiv utfodring av kalvar

Den tekniska termen "metabolisk programmering" beskriver de betydande fördelarna med intensiv utfodring av kalven under de första levnadsveckorna. Under de första levnadsveckorna påverkas de unga kalvarnas ämnesomsättning av ett lämpligt kalvmat som är anpassat till kalvuppfödningen. Intensiteten och typen av kalvutfodring påverkar inte bara kalvens fysiska kondition och hälsa, utan även dess framtida prestationer i gödning eller som mjölkko.

Tips 4: Främja magen med kraftfoder

Du kan främja utvecklingen av kalvens vommen mycket bra med ett väl genomtänkt foderkoncept som består av basfoder (halm, hö) och en kraftfoderblandning. Ge din kalv välsmakande och hälsosamt ekologiskt kalvfoder och det bästa höet redan från början och stimulera den viktiga utvecklingen av magen.

3. Ekologiskt foder till mjölkkor - optimera mjölkavkastningen genom vitalitet och näring

En mjölkkas livslängd tack vare god genetik, en mjölkproduktion som optimalt tillgodoser djurets behov, hälsosamt ekologiskt mjölkfoder för mjölkkor och den därav följande höga mjölkavkastningen - friska mjölkkor är avgörande för de höga kraven och framgångarna på en ekologisk mjölkgård. Endast med ett hälsosamt ekologiskt mjölkfoder som är anpassat till djuren och optimala stallar kan man utnyttja mjölkkornas genetiska fördelar och uppnå god mjölkkvalitet.

Tips för optimal utfodring av ekologiska mjölkkor:

 • Mångsidiga foderransoner med tillräckligt med råfiber, t.ex. halm eller hö.
 • Tilläggsfoder med proteinrikt grönfoder och/eller energirikt hälsosamt ekologiskt kraftfoder för mjölkkor.
 • Fördela nötkreaturens foder på flera foderportioner för att skydda vommen.
 • Blanda ekologiskt foder för mjölkkor med grönfoder
 • Säkerställ proteinförsörjningen genom fodret med högkvalitativt, proteinrikt ekologiskt foder för mjölkkor.
 • Byt foder (sommar- och vinterfoder) långsamt. Pensbakterierna behöver cirka tre veckor för att anpassa sig till förändringarna.
 • Felaktig utfodring kan orsaka diarré. Främja konas hälsa med särskilt biologiskt tilläggsfoder.
 • Frekvent fodertilldelning och foderpåfyllning för att få ett högt basfoderintag.

På så sätt ökar du mjölkens vinst:

De grundläggande faktorerna i mjölkbetalningen är mjölkens beståndsdelar protein och fett. Proteininnehållet är särskilt uppskattat inom mejeriindustrin.

Ju högre proteinhalt i mjölken, desto högre vinst i mjölken.

Utfodring av mjölkkor och fettinnehåll

Förhållandet mellan ekologiskt kraftfoder för mjölkkor och basfoder som hö eller halm har en betydande inverkan på fetthalten. Den ättiksyra som bildas i vommen är särskilt viktig för bildandet av mjölkfett. Det mesta av ättiksyran bildas när smältbara växtdelar i normalt foder bryts ner. Rationerna för mjölkkor bör innehålla cirka 19 % bra råfibrer, varav minst hälften bör vara strukturerade, t.ex. hö eller halm. Observera: Särskilt låga eller mycket höga värden för mjölkfett tyder alltid på utfodringsfel och hälsoproblem hos kon och bör i alla fall förhindras!

Utfodring av mjölkkor och proteininnehåll

Koens värdefulla mjölkprotein är till stor del beroende av mikroorganismerna i vommen. Av det totala mjölkprotein som kon har i tunntarmen kommer ungefär två tredjedelar från vommens bakterier och endast en tredjedel från proteinet i foderblandningen. Detta innebär att särskilt bakterierna i vommen måste få tillräckligt med protein och energi av hög kvalitet.

Med det bästa basfodret och ekologiskt mjölkkofoder som är optimalt anpassat till mjölk kan du uppnå ett bra bakteriearbete och därmed de bästa ingredienserna i mjölken med en synligt god mjölkfetthalt. Rätt foderblandning för mjölkkor säkerställer också mjölkkornas fertilitet och vitalitet och ökar mjölkproduktionen. Observera: Överutfodring med protein förbättrar inte mjölkens proteinhalt, utan äventyrar koens hälsa på grund av en överbelastad cellmetabolism!

Här är vad du måste tänka på när du håller ekologiska mjölkkor:

Tips 1: Bekvämlighet för korna i stallet

Håll utkik efter iögonfallande inslag i mjölkstallet. Undviker korna vissa områden i stallet eller kliar de sig ofta på väggen? Gå till botten med orsaken och eliminera problemet. Oavsett om det handlar om parasitangrepp eller brister i hygienen - en kos välbefinnande är till stor del ansvarigt för mjölkavkastningen. Högkvalitativt ekologiskt foder till mjölkkor bidrar också i hög grad till att öka mjölkkornas fertilitet, vitalitet och därmed mjölkavkastning.

Tips 2: Håll ett öga på nylakterande kor och torra stallhållare

För att få mjölkavkastning och vitalitet hos kon måste du vara uppmärksam på några punkter under övergångsfasen. Med rätt utfodring av boskap under torrperioden läggs grunden för nästa laktation. Under denna tid bör du alltid hålla ett öga på hur konditionen hos korna ser ut. Ge korna en större foderranson med hö och strö under denna tid så att de inte förlorar för mycket volym i vommen under torrstallperioden.

Efter kalvens födelse är det svårt för en ko att äta tillräckligt med foder för att tillgodose det höga energibehovet i början av laktationen. Den negativa energibalans som uppstår leder till en minskning av kroppsfett och viktminskning. Erbjud därför dina kor särskilt energirikt ekologiskt mjölkfoder i början av laktationen!

Tips 3: Undvik att överhetta mjölkkorna

Kor tycker inte om det varmt! Korna känner sig särskilt bekväma vid temperaturer under 15 grader. De varma sommarmånaderna är därför en utmaning inte bara för oss utan också för korna, och effekterna är tydliga: minskad mjölkavkastning, förändrade mjölkbeståndsdelar, sämre fruktsamhet och laminit kan minska den operativa framgången för din mjölkgård.

Tips 4: Se till att det finns tillräckligt med vatten

Se till att dina kor får tillräckligt med vatten att dricka. I princip fem liter vatten per kilo torrsubstans, mjölkavkastning och omgivningstemperatur måste också beaktas i denna tumregel. Regelbunden rengöring av dricksvattenbassängen och kontroll av flödet är viktiga åtgärder för att få tillräckligt med rent dricksvatten.

Tips 5: Avvik foderval för mjölkkor

Korna bör inte själva kunna välja foderkälla. Ett stabilt pH-värde i vommen säkerställs genom tillräcklig mängd råfiber i totalransonen, även med lämpligt kraftfoder och i det övre prestationsområdet. En utvald stabil foderblandning bestående av basfoder (hö, halm) och kraftfoder förhindrar att mjölkkorna äter för lite basfoder och väljer bort foderkomponenter.

4. Ekologiskt foder för gödning av nötkreatur - bästa köttkvalitet genom friska nötkreatur.

Friska djur innebär hög köttkvalitet - Med en foderhantering som är anpassad till nötkreaturen och högkvalitativt ekologiskt foder för nötkreatur kan du nå lönsamma framgångar i din verksamhet! Grunden för en framgångsrik gödning av ungtjurar är en djurvänlig och behovsbaserad utfodring under uppfödningsfasen. Högkvalitativt ekologiskt nötkreatursfoder som tilläggsfoder bidrar i hög grad till att tjurkalven snabbt övergår till gödning och säkerställer ett kött av hög kvalitet som uppfyller ekologiska normer.

Tips för optimal utfodring av ekologiskt uppfödda nötkreatur:

Tips 1: Byt kalvarna ordentligt till nötköttsgödning

Om kalvarna köps in i ett intensivt system för uppfödning av nötkreatur kan övergångsfasen orsaka stress hos djuren. Stressen på boskapsförsäljningen leder ofta till ett lägre foderintag och därmed till att problemen kommer in i stallet. Ökad känslighet för sjukdomar och diarré kan spridas till hela stallet. Med lämpliga hygienåtgärder kan du stärka dina gödningstjurars välbefinnande och förebygga sjukdomar.

Tips 2: Anpassa protein- och energitillförseln till ditt fettförbränningsavsnitt

För att nötkreaturen ska kunna växa optimalt bör protein- och energiförsörjningen anpassas till respektive gödningsstadium. Uppfödningen av tjurar är uppdelad i två etapper från ca 170 kg till ca 750 kg (första uppfödning och sista uppfödning). Under den första gödningsperioden upp till ca 400 kg har nötkreaturen de bästa förutsättningarna för utveckling av muskelkött och därmed ett stort energi- och proteinbehov. Under den sista fettperioden, från ca 400 kg, minskar muskelmängden och de dagliga vinsterna. På så sätt kan din tjur få mindre protein från en viss storlek.

Tips 3: Var uppmärksam på dina nötkreaturs överförsyrning av vommen.

Överförsyrning av vommen leder till minskad foderkapacitet och rastlöshet. En låg ranson av basfoder i form av råfiber eller alltför intensiv utfodring med hög spannmålshalt kan orsaka översyra i vommen hos gödande nötkreatur. Därför bör du vara uppmärksam på en balanserad mängd grundfoder och gödningsfoder.

Tips 4: Tillräckligt och rent dricksvatten

Regelbunden rengöring av dricksvattnet och kontroll av flödet är viktiga åtgärder för att få tillräckligt med rent dricksvatten. Mot slutet av gödningsperioden är ofta trågen för små, vilket innebär att vattentillgången ofta inte kan garanteras.

5. Produkter som är till hjälp för ekologisk boskapsuppfödning.

Upptäck vårt stora utbud av produkter för din ekologiska boskapsuppfödning i vår webbshop. I vår kategori för uppfödning av nötkreatur hittar du kalvhytter, markeringsboxar, klippmaskiner för nötkreatur och mycket mer!

Översikt över nötkreatursuppfödning:

 • Klippmaskin för nötkreatur
 • Betesmarkstängsel
 • Förlossningsläkare ko
 • Uppfödning av kalvar
 • Hink för kalvmatning
 • Värmare för kalvmjölk
 • Kalvhydda och igloo
 • Kalvfilt
 • Vård av uterummet
 • Hygien vid mjölkning
 • Mjölkslang och filter
 • Mjölkproduktion
 • Avhorning
 • Avhorning av amsuggor
 • Märkning av nötkreatur
 • Veterinärmaterial för nötkreatur och andra oxdjur
 • Boskapsskötare
 • Halster och slipsar för nötkreatur
 • Hovvård och klövvård nötkreatur
 • Borste av ko
 • Utfodring och diettik för nötkreatur

Dina förmåner i Agrarzone-butiken

Gratis retur: Detta gäller alla paketleveranser som returneras inom 30 dagar. Du kan också returnera fraktvaror inom 30 dagar. Kostnaderna för returen med eftersändning ska dock bäras av kunden.

Ingen risk tack vare 30-dagarsöppet köp: Om den köpta produkten trots allt inte är den rätta för dig kan du returnera varan till oss inom 30 dagar efter leverans utan att ange någon anledning. Vi kommer då att återbetala hela köpesumman.