Effektiv råttbekämpning och musbekämpning på Agrarzone

Hur blir jag av med möss och råttor?

Möss och råttor är de största skadedjuren i världen, och det är viktigt att bekämpa gnagare både i hemmen och på gårdar. Skadedjuren skadar människor och djur genom att förstöra möbler och förpackningar, tugga på kablar, genom avföring och urin och genom att överföra farliga sjukdomar. De kan sprida mer än 100 smittsamma sjukdomar enbart genom sin avföring!

På Agrarzone hittar du ett stort urvalWAHL av effektiva produkter för Bekämpning av gnagare och viktig information på denna sida för bekämpning av råttor och möss:

Innehållet på denna sida

 1. Våra produkter i korthet
 2. Bekämpning av råttor - Tecken på råttangrepp och effektiva åtgärder utrotning
 3. Muskontroll - tecken på angrepp Tecken på angrepp av möss och effektiv utrotning
 4. Checklista för effektiv råttbekämpning och mössutrotning
 5. Kontrollera möss och råttor i ladugården

1. våra produkter i korthet

Förstör möss och råttor med impact trap & bait station

Fånga möss och råttor med levande fällor

Fördriv möss och råttor med ultraljud

Råttgift & musgift för betesstation & fälla köp här!

2. Effektiv råttbekämpning med råttfälla, råttgift & Co. Effektivt förgöra råttor

- Vad du bör veta om råttor

Råttor är inte ensamma, råttor lever i flockar på 20 upp till 90 djur! Om du har hittat en råtta är det oftast ett tecken på ett större råttangrepp. En vuxen råtta äter ungefär 25-50 gram torrfoder per dag. Viktigt för bekämpning av gnagare: Jämfört med den nyfikna husmusen är råttor mycket misstänksamma mot förändringar i sin miljö och sitt revir. De är närsynta, färgblinda och kan klättra, simma och till och med dyka bra. Råttors lukt-, hörsel- och känselsinne är mycket utvecklade. De kan färdas långa sträckor mellan sin gnagarhåla och sin födokälla. Råttor är allätare, men även mindre djur äts och kannibalism kan förekomma när det är ont om mat. Råttor gillar att äta avfall och behöver också stora mängder vatten.

Tecken på råttangrepp

Så här känner du igen ett råttangrepp:

 • Spår av gnagare på livsmedel som råttorna inte kan bära bort.
 • Slipmärken av råttans svans i jorden eller damm.
 • Råttans fotspår i damm eller jord (råttor har fyra tår på framfoten och fem tår på bakfoten).
 • Korvformad råttspillning som spår eller i högar.
 • Andra spår, t.ex. smetmärken på väggar.

Effektiv råttbekämpning:

För att lyckas med råttbekämpningen bör du först lokalisera var råttorna kommer ifrån. De vanligaste orsakerna till råttangrepp är:

 • Trasiga fönster
 • Exponerade skräprester i omgivningarna
 • Öppna eller icke stängda källardörrar
 • Öppna skyddet för gipsaxeln
 • Råtthål

Vid råttangrepp placeras råttfällor med råttbete i gemensamma utrymmen där råttor vistas och utom räckhåll för barn och djur. Råttbetet ska placeras "skyddat" - det innebär att man täcker giftbetet med t.ex. brädor eller tegelstenar eller placerar det i en särskild betesstation. Råttorna kommer att känna sig skyddade där och andra djur kommer inte att ha tillgång till giftbetet. Om du inte vill döda råttor rekommenderas levande fällor eller effektiva ultraljudsfällor för att driva bort råttor.

Råttor är smarta - i varje råttflock har den lägre rankade "preOster" till uppgift att prova den nya matstationen. Därför bör du placera ut råttbete på flera olika ställen och ständigt byta plats. Råttor undviker mänsklig lukt, så bär alltid handskar när du hanterar råttgiftbete och fällor. Det är också viktigt att kontinuerligt ta bort döda råttor, annars varnar de sina medmänniskor. Råttbetet kontrolleras med 6-14 dagars mellanrum, och det som saknas fylls regelbundet på. Om råttorna inte tar emot något mer bete har råttbekämpningen lyckats!

Här är vad du måste tänka på när du bekämpar råttor: Utrotning av råttor bör alltid utföras på ett stort område och över ett brett område , eftersom bekämpning av gnagare annars leder till att råttfria områden inom en kort tidsperiod återbefolkas av råttor. Råttor äter vanligtvis upp sig vid en betesplats, och därför bör den alltid vara fylld. Enligt bestämmelserna om tvärvillkor måste beten för gnagare alltid placeras under tak.

Vår checklista nedan hjälper dig att framgångsrikt eliminera råttor!

3. musbekämpning med mousetrap, mousetoxin & co. muspest?

Det här är vad du bör veta om de skadliga gnagarna

Husmusen lever normalt i byggnader i en liten miljö på endast 3-6 meter i en så kallad "familjegemenskap". I denna lilla livsmiljö förökar de sig dock snabbt och kan bli en riktig mössplåga. De är särskilt duktiga på att klättra och gömma sig och är extremt nyfikna på förändringar i sin omgivning. För att bete med musfälla och mousetoxin ska fungera korrekt är det viktigt att veta att musen bara äter cirka 3-4 g mat per dag och att den kommer från olika stationer.

Tecken på ett musangrepp

Så här känner du igen ett musangrepp:

 • Musspillning i huset, skjulet, lägenheten eller källaren.
 • Döda eller levande djur tyder på en massiv musplåga.
 • Syrlig lukt
 • Skrapande och skrapande ljud i väggar och tak
 • Ätande och spår av gnagare på livsmedel
 • Löparspår från skadegörande gnagare
 • Smörmärken efter att ha använt samma vägar om och om igen.

Kontrollera möss effektivt

Jämfört med råttor har möss ett annorlunda ätbeteende. Möss äter inte på ett ställe, utan tar sin mat från flera olika ställen. Därför bör man för en framgångsrik musbekämpning alltid använda ett större antal beten och musfällor. Vid ett angrepp placeras musfällor eller betesstationer med musgift i gemensamma utrymmen där mössen vistas, utom räckhåll för barn och husdjur. Man kommer regelbundet att kontrollera om musbetet accepteras och fylla på med det som saknas. Om mössen inte tar emot fler beten har musen lyckats kontrollera mössen. Om du inte vill döda möss rekommenderas levande fällor eller effektiva ultraljudsmusfällor för att driva bort mössen. Observera: Enligt tvärvillkoren måste bete för gnagare alltid placeras under tak!

Vår checklista nedan hjälper dig att framgångsrikt eliminera möss!

4. checklista för effektiv bekämpning av råttor och möss

Äntligen fri från möss och råttor i 5 steg!

1. Analysera angrepp.

 • Utslag av möss och råttor
 • Spår i livsmedelskällor (linjer i kornet på grund av släpta svansar).
 • Ätbar mat, trälådor, isoleringsmaterial osv.
 • Söka gömställen eller boningsställen

2. eliminera byggnadsfel.

 • Städa upp i så kallade "skräprum".
 • Täta hål, fogar och sprickor väl
 • Täta schaktluckor eller med tätt intilliggande rutnät.
 • Passar galler med en maskstorlek som är mindre än 17 mm.
 • Lägg kablarna i öppna skålar - inte i schakt.
 • Täta väggöppningar för kablar och ledningar väl
 • Skydd mot gnagare för isoleringsmaterial
 • Ta bort matrester.
 • Håll avfallet så stängt som möjligt.

3. skapa en kontrollplan

4. lägga ut effektivt mus- och råttgift

 • Ta på dighandskar, annars kan möss och råttor känna lukten av människor.
 • Placera utom räckhåll för barn och andra djur
 • Använd lämpliga lådor med lockbete.
 • Löpande dokumentation: när, var, vad

5. Kontrollera möss och råttor i djurstallet

Råttor och mössär farliga bärare av sjukdomar och epidemier i djurstallet (t.ex. svin- eller fjäderfäpest), som överförs till människor och djur via mat som förorenats med avföring. De kan sprida mer än 100 smittsamma sjukdomar enbart genom sin avföring! Det är inte ovanligt att gnagande på kablar och ledningar leder till brand i stallet på grund av kortslutning.

Renlighet mot råttor och möss i stallet Det mest effektiva botemedlet mot råttor och möss är renlighet och ordning i stallet. Möss och råttor är inte särskilt intresserade av att kolonisera om häst-, gris- eller boskapsstallet är rent. I ett snyggt och rent djurstall kan gnagare inte hitta en plats att bygga bo och uppfostra sina ungar i lugn och ro. Det är mycket viktigt att du regelbundet kontrollerar höförrådet, värmeisoleringen i ladugården och förvaringen av foder. Uppätna pappersbitar, sfäriska högar av spån och hö och stora fuktiga fläckar i djurstallet tyder på att det finns en mus- eller råttplåga i huset långt innan det förorenas av träck.

Om stallet redan är befolkat av råttor och möss hjälper vår checklista dig att effektivt bekämpa gnagarna. På Agrarzone hittar du ett stort urvalWAHL av effektiva levande fällor och slagfällor

med vilka du framgångsrikt kan bekämpa möss och råttor i stallet.

Dina fördelar i Agrarzone-butiken

Fri retur : Detta gäller alla paketleveranser som returneras inom 30 dagar. Du kan också returnera fraktvaror inom 30 dagar. Kunden ansvarar dock för kostnaderna för returfrakten.

Ingen risk tack vare 30-dagars öppet köp: Om den köpta produkten trots allt inte är rätt för dig kan du returnera varan till oss inom 30 dagar efter leveransen utan att ange någon anledning. Vi kommer då att återbetala hela köpesumman.