Kalvmjölksvärmare - doppvärmare i den senaste generationen

Här hittar du ett brett utbud av mjölksvärmare för alla behov. FastHeat och FastHeat Digital mjölksvärmare kombinerar funktionell design med betydande energi- och tidsbesparingar.

Energibesparing med kalvmjölksvärmare FastHeat

Med en betydligt lägre energiförbrukning på endast 1 700 watt utmärker sig de nya FastHeat-värmarna för kalvmjölk jämfört med konventionella produkter. Den patenterade konstruktionen minskar den totala höjden på den gjutna aluminiumvärmaren. Detta innebär att även små fyllningsmängder kan värmas och föras upp till önskad temperatur utan onödiga energiförluster.

Snabb och jämn uppvärmning av kalvmjölk

Från 18 °C till 42 °C på ca 11 minuter! (hink med 8 liter vatten) FastHeat-värmarna för kalvmjölk utnyttjar värmeströmmen i mjölken på ett särskilt smart sätt. Den uppvärmda mjölken stiger upp till ytan och den kalla mjölken sjunker till botten av hinken där den värms upp av värmaren. Eftersom radiatorn vanligtvis är placerad i det kallaste området i mjölken (hinkens botten) på grund av sin låga höjd kan den överföra sin värmeenergi till mjölken med full effekt och därmed särskilt effektivt. Denna process garanterar en särskilt effektiv och jämn uppvärmning av mjölken.