Angerrätt

Konsumenter har rätt till ångerrätt för avtal om leverans av varor i enlighet med följande bestämmelser.
En konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen inte kan hänföras till hans eller hennes näringsverksamhet eller självständiga yrkesverksamhet.

Avbokningspolicy

Rätt till ångerrätt

Du har rätt att säga upp avtalet inom 30 dagar utan att ange några skäl.

Ångerfristen är 30 dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, som inte är transportör, har tagit de sista varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du skicka oss (Rehrl Handels GmbH, Gewerbestraße 31, 5211 Lengau, Österrike, Tel: +43 7746 28582, E-Mail: [email protected]) genom en tydlig förklaring (t.ex. brev, e-post) om ditt beslut att återkalla avtalet. Du kan använda den bifogade förlagan till återkallelseblankett för detta ändamål, som dock inte är obligatorisk.

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du ångrar detta avtal måste vi betala tillbaka alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelandet om att du ångrar detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan tidsfristen på fjorton dagar har löpt ut. Du ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. De direkta kostnaderna för returen uppskattas för sådana varor som på grund av sin art inte kan skickas tillbaka till oss med vanlig post (expeditionsvaror) till högst 150 euro.

Du behöver endast betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten:

Ångerrätten gäller inte för avtal.

- För leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars produktion ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är klart anpassade till konsumentens personliga behov;

- som innehåller hälsoskydds- eller hygienprodukter, om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.


Exempel på avbeställningsblankett

(Om du vill häva avtalet ska du fylla i och skicka tillbaka den här blanketten).

Till Rehrl Handels GmbH, Gewerbestraße 31, 5211 Lengau, e-post: [email protected]

Jag/vi(*) återkallar härmed det avtal som jag/vi ingått om köp av följande varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänst (*)

                                                                                                                           

Beställd den (*)                                            /mottagen den (*)                                            


Namn på konsumenten/konsumenterna                                                                                              

Konsumentens/konsumenternas adress                                                                                       

Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast om det rör sig om ett pappersmeddelande)                                                            

Datum
                                  

(*)  Stryk det som inte är relevant.