Ledarmaterial

  • Leder strömmen tillförlitligt genom staketet
  • Ju lägre resistans i Ohm/m, desto bättre leder materialet elektricitet.
  • Finns som staketband, rep, sträng eller tråd
  • Finns i olika färger, längder och tjocklekar.

Vad är ledarmaterial?

I elstängsel för betesmarker är det ledarmaterialet som ansvarar för att strömmen leds på ett säkert sätt genom stängslet. Beroende på material skiljer man mellan elstängselband, rep, tråd eller tråd.

När du väljer rätt ledarmaterial ska du vara uppmärksam på motståndet i Ohm/m. Ju lägre värde, desto bättre stängsel. Ju lägre värdet är, desto bättre kan materialet leda elektricitet.

Band, rep och strängar för betesstängsel är ledarmaterial av plast där de strömledande trådarna är sammanvävda med plasttrådar. Tack vare sin upphandling är de särskilt flexibla och mångsidiga.

Däremot är stängseltrådar för betesmarker tillverkade av hård metall. De är särskilt robusta och lämpar sig därför väl för fasta stängselkonstruktioner.

Dessutom erbjuds stegen i olika färger, tjocklekar och längder beroende på användningsområde.

Med 3 frågor om korrekt hantering av ledarmaterial.

1. För vilket djur ska vilket steglösningsmaterial användas?

Beroende på djurets styrka och storlek bör du använda olika material för stegen.

Band för betesstängsel är mångsidiga eftersom de finns i olika bredder. Bredt stängselband för betesmarker används för större djur som nötkreatur och hästar. Det är lättare att känna igen för djuret och mer stabilt än ett smalt stängselband. Ett smalt stängselband är lämpligare för mindre djur, t.ex. små hästar eller grisar.

På samma sätt kan repet för betesstängsel användas för att stänga in större och mindre djur. Tjocka rep rekommenderas för nötkreatur och hästar. För mindre djur, t.ex. får, kan man använda tunnare rep.

Trådar och trådar för betesstängsel är särskilt lämpliga för boskapsskötsel. De används främst för att stänga in nötkreatur, eftersom de är långsamma djur.

2. Hur fixerar man ledarmaterialet på rätt sätt?

Ledarmaterialet fästs på pilstången med hjälp av isolatorer. Isolatorer ser inte bara till att ledarmaterialet hålls på önskad höjd, utan förhindrar också att oönskad spänning släpps ut i marken.

Beroende på vilket ledarmaterial du har valt finns det matchande isolatorer.

På grund av sin form kan ringisolatorer användas för strängar av betesstängsel, rep av betesstängsel och smala band av betesstängsel.

Bandisolatorer är isolatorer som används för betesstängselband.

Isolatorer för strängar/linor är utformade för att isolera och styra smala linor och trådar.

3. Hur kan du koppla ihop nytt och gammalt ledarmaterial?

Ledarmaterial kan sammanfogas med hjälp av kopplingar. Om du t.ex. vill förstora din pil eller sätta ihop ett rivet material kan två ändar sättas ihop på ett säkert sätt.

Beroende på materialet erbjuds också lämpliga kopplingsmodeller här. Strängarna kan till exempel sammanfogas med hjälp av clips eller skruvar i strängförbindelsen.

Vilka tillbehör är användbara med stegen?

Avvecklingshandtag underlättar avvecklingen av steglösningar: För att du inte ska behöva avveckla betesstängselbandet från rullen för hand, underlättar den praktiska hjälpen avvecklingen av steglösningar.

Snabbare arbete tack vare avvecklingshjälp med en hand: Genom att avveckla steglösningen med en hand kan du samtidigt haka in steglösningen i isolatorerna med din fria hand.

Enkel transport med en rulle: Med hjälp av rullar kan stegen lätt rullas ihop och transporteras. På grund av sin storlek kan enstaka eller upp till fyra steglösningar fästas på ett rullstativ.

Dina förmåner i Agrarzone-butiken

Gratis retur: Detta gäller alla paketleveranser som returneras inom 30 dagar. Du kan också returnera fraktvaror inom 30 dagar. Kostnaderna för returen med eftersändning ska dock bäras av kunden.

Ingen risk tack vare 30-dagars öppet köp: Om den köpta varan trots allt inte är rätt för dig kan du returnera produkten till oss inom 30 dagar efter leverans utan att ange några skäl. Vi kommer då att återbetala hela köpesumman.

Alla produkter uppfyller de lagstadgade säkerhetsnormerna: All vår jordbruksutrustning uppfyller de lagstadgade bestämmelserna. Alla elektrifierade produkter, t.ex. stängsel eller nät för betesmarker, är säkra för människor och djur. Detta garanteras genom att de lagstadgade säkerhetsnormerna följs.