Ersättningspål pilnät - för fjäderfennät, fårnät, kaninnät och andra nätHär

hittar du den lämpliga ersättningspålen för ditt betesstängsel med enkelspets eller dubbelspets i önskad storlek. Detta gör det enkelt att byta ut defekta plastpålar för nät för fjäderfä, får eller viltskydd.