Cit insektsskydd och skydd mot skadedjur

Cit står för effektiv och långvarig bekämpning av skadedjur för djur och människor. Vad har flugor gemensamt med ett isberg? Du kan bara se 20 %! De resterande 80 procenten finns som ägg eller larver i avföring eller liknande platser, där de kan utvecklas till flugor på ett utmärkt sätt. Därför är det viktigt att bekämpa insektsproblemet vid roten, dvs. med larverna. Larvaricider bör användas under hela säsongen. Adulticiderna är riktade mot den vuxna flugan men också mot alla krypande och flygande insekter! Cit är utmärkt för att bekämpa fågelkvalster i små stallar, parasiter i stallar för kor och irriterande hästflugor hos hästar. Här hittar du ett brett utbud av skadedjursprodukter från Cit.